ترجمه انگلیسی

یکی از موضوعات علمی و فرهنگی مهم در هر جامعه بحث ترجمه است. ترجمه یعنی بر گردان کردن از زبان اصلی به زبان دوم. ترجمه انگلیسی در هر کشوری از اهمیت خاصی دارد. ایران هم از این موضوع جدا نیست. پایه تمام مباحث علمی و دانشگاهها ترجمه است. چون اکثر مثالات انگلیسی هستند پس باید آنها را به زبان فارسی ترجمه کرد. از دانشگاهها و مراکز پژوهشی گرفته تا ناشران و دیگر مکانها به ترجم نیاز دارند. به خصوص ترجمه انگلیسی که اهمیت خاصی دارد. چون کلیه مقالات و کتاب ها به زبان انگلیسی هستند پس باید به زبان فارسی ترجمه شوند.موسسه دارالفنون بوریا از تیم تخصصی و عمومی مترجمین مقاله و کتاب برخوردار است. این نکته جالب است کلیه مترجمین در خود موسسه آموزش دریافت کردند.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه