خدمات ما


آخرین محصولات

تعرفه خدمات ترجمه و دوبله
تعرفه خدمات ترجمه
نوع ترجمهقیمتسفارش
ترجمه انگلیسی به عربیهر 250 لغت 60 هزار تومانثبت سفارش
ترجمه عربی به انگلیسیهر 250 لغت 40 هزار تومانثبت سفارش
ترجمه فارسی به عربیهر 250 لغت 30 هزار تومانثبت سفارش
ترجمه عربی به فارسیهر 250 لغت 30 هزار تومانثبت سفارش
ترجمه انگلیسی به فارسیهر 250 لغت 15 هزار تومانثبت سفارش
تعرفه خدمات دوبله
نوع دوبلهقیمتسفارش
دوبله فارسی به عربیهر دقیقه 50 هزار تومانثبت سفارش
دوبله عربی به فارسیهر دقیقه 30 هزار تومانثبت سفارش
دوبله فارسی به انگلیسیهر دقیقه 50 هزار تومانثبت سفارش
دوبله انگلیسی به فارسیهر دقیقه 30 هزار تومانثبت سفارش

آخرین نوشته‌ها

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه